Elewacja

Okładziny szklane BETOGLASS® mogą zostać zamocowane na betonie lub położone na ścianę i podłogę jak normalne płytki okładzinowe. Nanoszony fabrycznie polytransmitter umożliwia łączenie różnych materiałów budowlanych. Dzięki możliwości montażu na miejscach pęknięć okładziny szklane BETOGLASS® oferują ekonomiczne rozwiązania modernizacyjne.
Czy nowa budowa czy modernizacja: BETOGLASS® otwiera nieznane dotąd możliwości w kształtowaniu elewacji.
Różnorodność i ekonomiczność: BETOGLASS®