BETOGLASS ® - Dane techniczne

(wg DIN 1249)

Gęstość (masa właściwa)

2,5 g/cm

Współczynnik sprężystości podłużnej

7.3 x 104 N/mm 2

Wytrzymałość na ściskanie

700 - 900 N/mm 2

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (ze szkłem płaskim float)

30 N/mm 2

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (ze szkłem bezpiecznym)

120 N/mm 2

Wysokość nierówności

0 - 0,0015 mm

Współczynnik wydłużenia

9.0 x 10-6 1/K

Specyficzna pojemność cieplna

800 J/(kg x K)

Przewodnictwo cieplne

0.8 W(m2 x K)

Odporność na obciążenie termiczne przemienne (ze szkłem płaskim float)

max. +/- 60 K

Odporność na obciążenie termiczne przemienne (ze szkłem bezpiecznym)

max. +/- 100 K

Temperatura zmiękczania

ok. 600 °C

Twardość (Vickers) w stopniach Vickersa

4.93 +/- 0.34 kN/mm2

Opór elektryczny właściwy

109 - 1020 Ohm/cm

Współczynnik załamania

1.52

Odporność na działanie wody

Klasa hydrolityczna 4-5

Odporność na działanie kwasów

Klasa 1

Odporność na działanie zasad

Klasa 1-2